Bez tēmas

Spēles, kas padarīs viesības daudz jautrākas gan lieliem, gan maziem

Bieži vien liels vairums cilvēku, rīkojot dažādas svinības un ballītes, ir saskārušies ar grūtībām dažādu ballīšu spēļu izvēlē. Lai tev nerastos šādas grūtības, turpmāk apskatīsim spēles, kuras ir pārveidojamas gan lieliem viesiem, gan mazajiem.

Grimst vai peld?

Uz grīdas noliek vairākas krāsaina papīra lapas, kuras tiek sauktas par salām. Dalībnieki lēnām virzās tām apkārt, bet, kad vadītājs iesaucas: “Grimst vai peld?”, ikvienam ir jāmēģina uzlēkt uz kādas no salām. Kurš to ir izdarījis pēdējais, tas izstājas no spēles.

Muzikālie krēsli

Telpas vidū novieto krēslus. Tos izkārto līnijā (nevis aplī) citu citam blakus, un katru otro krēslu apgriež uz pretējo pusi. Skanot mūzikai, visi dalībnieki vienā virzienā iet apkārt krēsliem. Kad mūzika apstājas, dalībniekiem ir jācenšas apsēsties uz brīvajiem krēsliem. Ja kādam pietrūkst krēsla, tad dalībniekam ir jāturpina meklēt brīvais krēsls (tas var būt otrā pusē). Pirmajā reizē krēslu skaitam jābūt vienādam ar dalībnieku skaitu, bet pakāpeniski pa vienam (var arī pa diviem) krēslam jāņem nost. Tas, kuram krēsls pietrūkst, izstājas no spēles.

Atmiņas spēle

Uz paplātes uzliek apmēram desmit priekšmetus košās un dažādās krāsās (daži priekšmeti var būt arī vienādās krāsās). Visi spēles dalībnieki drīkst 30 sekundes aplūkot šos priekšmetus. Pēc tam pilnīgi ikvienam dalībniekam iedod papīra lapu, uz kuras ir uzzīmētas tikko redzēto priekšmetu kontūras. Dalībniekiem šie priekšmeti ir jāizkrāso tādās krāsās, kādi tiek redzēti. Vairums cilvēki parasti iegaumē priekšmetus, nevis priekšmetu krāsas.

Hoplā!

Uz papīra lapām uzliek stikla pudeles, uz kurām ir uzrakstīts atšķirīgs punktu skaits. Spēles dalībniekiem ir jācenšas uzmest šīm stikla pudelēm pašgatavotu kartona riņķi. Kad spēlētājs ir pabeidzis mest, tad saskaita, cik punktu viņš ir ieguvis. Jāpiemin, ka skaitīti tiek tikai trāpījumi mērķī. Spēlē uzvarētājs ir tas, kurš nopelnījis visvairāk punktus no visiem.

Dziju vākšana

Viss, kas vajadzīgs spēlei, ir divi dzijas kamoli atšķirīgās krāsās. Vietā, kur notiks spēle, izkaisa īsus šo dziju pavedienus. Spēles dalībnieki izveido divas komandas, un katrai komandai ir jāsavāc vienas krāsas dzijas pavedieni un jāsasien kopā. Komanda, kura būs izveidojusi visgarāko dzijas pavedienu, ir uzvarētāja.

Visi ratos

Šajā spēlē dalībniekiem ir jādara pretējais, nekā tiek teikts. Uz grīdas noliek vairākus, salīdzinoši liela izmēra paklājus, kas būs pārceļotāju kravas rati. Kad spēles vadītājs iesaucas: “Visi ratos!” – visiem dalībniekiem jālec no ratiem laukā, bet, dzirdot vārdus: “Visi laukā no ratiem!” – jālec ratos, kas šajā gadījumā ir paklāji. Katrs, kurš kļūdās, izstājas.

Šī spēle var likties salīdzinoši vienkārša un ka tā ir domāta bērniem, bet patiesībā tā nemaz nav. Pamēģiniet šo spēli spēlēt alkohola reibumā – viss nemaz neliksies tik vienkārši.

Saiņa padošana

Vispirms izveido saini. Sainis šajā gadījumā ir vairākās kārtās starp atšķirīgu krāsu papīriem iesaiņotas mazas dāvaniņas, piemēram, atslēgu piekariņi. Spēles dalībnieki sasēžas aplī. Tiek atskaņota mūzika, un spēles dalībnieki padod saini cits citam. Tajā brīdī, kad mūzika apklust, dalībniekam, pie kura nonācis sainis, jāattin pirmā kārta un jāpaņem sagatavotā dāvaniņa.

Būtu vēlams, lai katru reizi, kad apklust mūzika, sainis ir pie cita spēles dalībnieka, lai spēles gaitā visi saņemtu mazās un patīkamās dāvaniņas. Šī spēle būs patīkama un aizraujoša arī pieaugušajiem, jo taču jebkurā vecumā cilvēkiem patīk saņemt mazas, varbūt arī ļoti noderīgas dāvaniņas.